Meniu Uždaryti

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 02 03

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2.Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Išmanus finansų valdymas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta mažoji bendrija, juridinio asmens kodas 304956529, adresas J.Savickio g. 4, Vilnius duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes)

1.3. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.4. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

1.5.Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės interneto svetainėje https://ifv.lt/ (toliau – Interneto svetainė), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais ar apsilankote pas mus, siekdami pasinaudoti mūsų siūlomomis paslaugomis ar susipažinti su mūsų pasiūlymais. Ši Privatumo politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis. Jei naudojatės Interneto svetaine ar susiekiate su mumis paskelbtais kontaktais, reiškia, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su šia Privatumo politika ar jos nesuprantate, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine.

1.6. Tam tikrais atvejais Jūs iš mūsų svetainės galite būti nukreipiami trečiųjų šalių puslapius (pavyzdžiui, tam, kad galėtumėte atlikti mokėjimą ir pan.). Kai naudojatės šiomis paslaugomis, kartu su šia Privatumo politika taikoma ir trečiųjų šalių duomenų apsaugos politika.

1.7.Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti ten skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?

2.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautu tokiais būdais:

 1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, norėdami gauti mūsų paslaugas, informaciją apie mūsų paslaugas, sužinoti apie mūsų veiklą;
 2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į susitikimą su mumis;
 3. Kai mes Juos gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir Privatumo politikos nustatyta tvarka (pavyzdžiui, kai informaciją pateikia Jūsų darbdaviai, artimieji, kai duomenis gauname iš oficialių registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų).

2.2.Jūsų Asmens duomenis renkame, naudojame ir kitaip tvarkome, siekdami jums pasiūlyti bei suteikti draudimo ir finansinių produktų tarpininkavimo paslaugas, taip pat kitas su draudimu bei finansiniais produktais susijusias paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui teikdami draudimo ir finansinių produktų tarpininkavimo paslaugas, mes Jūsų Asmens duomenis tvarkome kaip duomenų tvarkytojai. Tvarkydami Asmens duomenis tokiu būdu, mes veikiame pagal duomenų valdytojo nurodymus. Visą informaciją apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą tokiu atveju Jums suteiks Jūsų Asmens duomenų valdytojas. 

2.3.Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius, darbuotojus) Jūs atsakote už tokio Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.

2.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir tokiomis sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi Asmens duomenys

Asmens duomenų tvarkymo terminai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugų teikimas

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., tarpusavio susirašinėjimas, informacija apie darbovietę, finansus,  informacija apie draudimo/ pensijų kaupimo sutarties sudarymą, taupymo ir investavimo patirtis, dominančios taupymo ir investavimo sritys, įgaliojimo turinys, pasirinkti produktai, mokėjimų informacija

Visą paslaugų teikimo laikotarpį ir 10 metų po paslaugų teikimo pasibaigimo (paskutinio kontakto), nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, taikomi ilgesni asmens duomenų saugojimo terminai

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Veiklos vykdymui, administravimui ir palaikymui reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, taip pat su mūsų veikla susijęs kitas, nei darbo santykiai, vidaus administravimas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei tokią informaciją rinkti privaloma), ind. veiklos  paž. Nr., pareigos, darbo vieta, parašas, adresas/ darbo vietos adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., tarpusavio susirašinėjimas, įgaliojimo turinys, sutarties, sandorio šalies ir/ ar jų darbuotojų  kvalifikaciją pagrindžianti informacija

Visą susitarimo galiojimo/ santykių palaikymo laikotarpį ir 10 metų po susitarimo/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto), nebent LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, taikomi ilgesni asmens duomenų saugojimo terminai

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (interneto svetainės, soc. paskyros ir pan.) valdymas, įskaitant ir užklausų, teikiamų per šiuos kanalus administravimą

Interneto svetainės slapukų duomenys, IP adresas, slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys

Su užklausomis susiję duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, darbo vieta, užklausos tema, užklausos turinys

Interneto svetainės duomenys saugomi taip kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“

„Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“ paskyrose informacija saugoma pagal šių tinklų savininkų nustatytas sąlygas

Su užklausomis susiję duomenys, tvarkomi visą užklausos administravimo laikotarpį ir 1 po užklausos administravimo pabaigos, nebent asmuo anksčiau atšaukia savo sutikimą tvarkyti užklausos duomenis, kai jie tvarkomi sutikimo pagrindu

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas, asmenų prašymų, užklausų ir klientų grįžtamojo ryšio administravimas

Vardas, pavardė, pareigos, darbo vieta, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., pranešimo/ prašymo/ užklausos turinys ir šiuose dokumentuose pateikti asmens duomenys, taip pat pranešimo/ prašymo/ užklausos nagrinėjimo metu gauti duomenys

Visą užklausos administravimo laikotarpį ir 3 metus po užklausos administravimo pabaigos

Sutikimo pagrindu tvarkomi asmens duomenys saugomi kaip nurodyta aukščiau, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Tiesioginė rinkodara, reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas ir vykdymas

Vardas, pavardė, parašas, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, „Facebook“, „Instagram“, „LinkedIn“ paskyros informacija (vardas, pavardė, profilio nuotrauka, nuotraukos, video medžiaga, žinutės, kuriomis su IFV pasidalina paskyros turėtojas, nuorodos į kitų asmenų paskyras), konsultantų įvertinimų turinys

Tiesioginei rinkodarai surinkti duomenys saugomi 2 metus nuo jų gavimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą.

Žaidimuose, akcijose, konkursuose pateikti duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos, nebent asmuo atšaukia savo duotą sutikimą

Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Finansinės apskaitos tvarkymas, įsiskolinimų valdymas

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei tokią informaciją rinkti privaloma), ind. veiklos  paž. Nr., pareigos, darbo vieta, parašas, adresas/ darbo vietos adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., sąskaitos numeris, kredito/ mokėjimo įstaiga, mokėjimų informacija ir istorija, PVM mokėtojo kodas, mokėtojo duomenys, mokesčių dokumentuose nurodoma informacija, įsiskolinimų duomenys, komunikacija, įgaliojimo duomenys

Duomenys saugomi pagal finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle

Duomenys, nepatenkantys į aukščiau minėtų teisės aktų saugojimo sritį, saugomi visą sutarties galiojimo ar šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ sutartinių santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Prašymų, skundų, reikalavimų, pretenzijų, ginčų nagrinėjimas teismine ir neteismine tvarka

Vardas, pavardė, asmens kodas (jei yra reikalinga arba jei asmuo pateikia pats) pareigos, darbo vieta, parašas, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr. prašymo, skundo, reikalavimo, pretenzijos, procesinių dokumentų bei su šiais dokumentais pateikiamų priedų turinys, atsakymo į prašymą, skundą, reikalavimą, pretenziją, procesinį dokumentą bei su šiais atsakymais pateikiamų priedų turinys

Visą užklausų, kreipimųsi prašymų, skundų, reikalavimų, pretenzijų nagrinėjimo neteismine tvarka laikotarpį ir 3 metus po užklausos administravimo pabaigos, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, taikomi ilgesni asmens duomenų saugojimo terminai

Teisminių ginčų dokumentai saugomi visą ginčo nagrinėjimo laikotarpį ir 10 po galutinio sprendimo įsiteisėjimo, nebent vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, taikomi ilgesni asmens duomenų saugojimo terminas

Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)

Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

2.5. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi, greta Jūsų pateiktos informacijos, mūsų automatiškai surinktų Asmens duomenų, Jums naudojantis Interneto svetaine, socialiniais tinklais, kitais skaitmeniniais kanalais mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių, socialinių tinklų platformų ir kitų trečiųjų šalių.

2.6. Mes turime paskyras tam tikruose socialiniuose tinkluose Facebook, Linkedin, Instagram, kuriuose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą. Paskyrų naudotojams taikoma to socialinio tinklo, kuriame yra mūsų paskyra privatumo politika ir taisyklės.

2.7. Jūs galite susisiekti su mumis naudojantis socialiniais tinklais. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis socialiniuose tinkluose ar naudodamiesi socialinių tinklų integracija, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta internete viešai. Kai kuriuose socialiniuose tinkluose Jūs galite kontroliuoti, kokia Jūsų skelbiama informacija yra viešinama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip kontroliuoti Jūsų privatumo nustatymus, ir kaip trečiųjų šalių socialiniai tinklai tvarko Jūsų asmeninę informaciją, ieškokite informacijos socialinių tinklų privatumo nuostatuose ir naudojimo taisyklėse.

2.8. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, teikiant Jums pasiūlymus bei paslaugas, primenant apie mokėjimus ir pan.) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

3. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?

3.1.Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu ir mūsų paslaugų ar pasiūlymų Jums teikimu.

3.2.Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:

 1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
 2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
 4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
 5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
 7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1.Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:

 1. Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
 2. Draudimo bendrovėms ir pensijų kaupimo fondus valdančioms bendrovėms, kurių pasiūlymus Jums pristatome ir su kuriais padedame Jums sudaryti sutartis;
 3. Mūsų partneriams ar patikimoms trečiosioms šalims, padedantiems mums teikti paslaugas ir mūsų pasiūlymus, ar kitaip vykdyti mūsų veiklą, pavyzdžiui su mumis bendradarbiaujantiems draudimo tarpininkams, konsultantams ir pan. Partneriams mes suteiksime tik tiek Asmens duomenų, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai suteikti;
 4. Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
 5. Pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančias bendroves, analizę atliekančias, reklamos paslaugas teikiančias bendroves, mokėjimų tarpininkus, draudimo tarpininkus ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
 6. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą;
 7. Skolų išieškojimo įmonėms, kurioms perleidžiami reikalavimai į kliento įsiskolinimą, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams.

4.2. Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti šiems savo partneriams, tvarkytojams bei institucijoms:

 1. Draudimo bendrovėms ir pensijų kaupimo fondus valdančioms bendrovėms: UAB „Mandatum Life“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „INVL Asset Management“;
 2. Su mumis bendradarbiaujantiems draudimo tarpininkams;
 3. IT priežiūros, CRM sistemos priežiūros, svetainės palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 4. Buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms;
 5. Kredito įstaigoms;
 6. Facebook Ireland Ltd.;
 7. Google Ireland Ltd.;
 8. Kitoms įmonėms įstaigoms ir organizacijoms kai toks perdavimas yra būtinas tinkamam  paslaugų Jums pasiūlymui.

4.3. Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:

 1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
 2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
 3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;  
 4. Parneriai užtikrina Asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“;
 5. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

5. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

5.1. Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:

 1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 4. Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
 7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
 8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą**, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

*Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.

5.2.Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške su naujiena, ar parašydami elektroninį laišką adresu info@ifv.lt arba paskambinę telefonu +37068218052 nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų.

5.3.Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, Bendrovės ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

5.4.Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų: įteikiant tiesiogiai adresu: Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, el. paštu: info@ifv.lt. Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.

5.5.Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

5.6.Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime  tik  informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

6. NAUJIENŲ SIUNTIMAS

6.1.Jei pageidaujate gauti mūsų naujienas ir pasiūlymus, gali išreikšti savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo tokiais būdais:

 1. Užsisakydami naujienlaiškį Interneto svetainėje, į atitinkamas formas suvedę mūsų prašomą informaciją;
 2. Užpildydami mūsų pateiktą sutikimo gauti mūsų naujienas formą (pavyzdžiui, kai atvykstate pas mus).

6.2. Jums pažymėjus sutikimą el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu gauti naujienas, Jums bus siunčiama informacija ir naujienos apie mūsų teikiamas paslaugas, taip pat apie mūsų partnerių: UAB „Mandatum Life“, AB „Lietuvos draudimas“, UAB „INVL Asset Management“ teikiamas paslaugas.

6.3.Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.

6.4.Jums sutikus gauti naujienas el. paštu ir/ar telefonu Jūs bet kada galite atšaukti tokį sutikimą, paspausdami nuorodą el. laiške arba susiekdami su mumis, kaip numatyta Privatumo politikos 5.2. punkte. Mes nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nutrauksime Jūsų el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu Jūsų el. pašto adresas ir/ar telefono numeris gali būti  perduotas mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo paslaugas.

6.5.Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

6.6. Kai mums tarpininkaujant sudarote sutartį su draudimo bendrove ar finansinius produktus siūlančia bendrove, Jūs taip pat galite užpildyti formą ir duoti sutikimą, kad ši bendrovė siųstu Jums savo naujienas. Tokiu atveju, norėdami atšaukti duotą sutikimą ar jį pakeisti, Jūs turite kreiptis į šią konkrečią bendrovę, kuriai davėte tokį sutikimą.

7. ŽAIDIMŲ, AKCIJŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

7.1.Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.

7.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų organizuojamuose ir vykdomumuose žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami el. laišką Bendrovei el. pašto adresu info@ifv.lt. Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime nebedalyvausite.

7.3.Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose ir vykdomuose žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus kaip laimėtoją Interneto svetainėje, mūsų socialinių tinklų paskyrose, kartu nurodydami informaciją apie Jus, kaip apie laimėtoją.

7.4.Mes taip pat siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Jei jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

8. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1.Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

8.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

9. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

9.1.Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

9.2.Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?

10.1.Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau.

10.2.Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.

10.3.Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šio įrenginio gamintojo instrukcijas. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

10.4. Mes naudojame šių kategorijų slapukus:

 1. Privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti.
 2. Funkciniai slapukai: slapukai, skirti analizuoti Interneto puslapio lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas.
 3. Trečiųjų asmenų slapukai: šiuos slapukus naudoja trečiosios šalys.

10.5.Mūsų Interneto puslapyje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Duomenų tvarkymo tikslas

Galiojimo laikas

    
    
    
    

11. SUSISIEKITE SU MUMIS

11.1.Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:

Paštu: J.Savickio g. 4, Vilnius

Telefonu: +37068218052

El. paštu: info@ifv.lt

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1.Mes turime teisę vienašališkai keisti Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.

12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

12.3.Nesutarimai, dėl šios Privatumo politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.